Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

 

Základní škola a Mateřská škola, Velký 

Třebešov, okres Náchod

 Velký Třebešov 2, 55203 Česká Skalice

 

 

Zápis žáků do

 

1.ročníku

 

Oznamujeme Vám, že zápis žáků do 1.ročníku

základní školy

 

proběhne ve středu 11. dubna 2018

od 14.00 – 18. 00 hodin ve II. třídě ZŠ

 

 

Vezměte s sebou : rodný list a průkaz pojištěnce –

dítěte

občanský průkaz rodiče/zákonného zástupce/

 

Žadatelé o odklad školní docházky předloží písemnou

žádost doloženou potvrzením pedagogicko-

psychologické poradny/případně žádostí o vyšetření

v PPP/ a odborného / dětského / lékaře.

 

 

Velký Třebešov, 20.3. 2018            

Naděžda Špeldová, ředitelka školy

 

Pozn.:

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí

odklad školní docházky:

 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte

k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a

odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě

dovrší osmý rok věku.

 

 

Zápis do Mateřské školy

Velký Třebešov pro rok

2018/19

 

bude probíhat ve dnech:

 

 

Středa  9.5. 2018   

od 10,00 do 15,30 hod.

 

Čtvrtek 10.5. 2018  

od 10,00 do 12,00 hod.

 

Podmínkou je předem podaná žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzená dětským lékařem, která je k vyzvednutí přímo v mateřské škole.